Jedna od najiskrenijih ljubavi je ona prema jelu.

[George Bernard Shaw (1856-1950)]

Jelovnik i Sezonska karta kao PDF dokument (na nemackom jeziku).